สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด ตรวจสอบนกอพยพ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (ริมเขื่อน) จังหวัดตราด

07126007

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิกร เหล่าชัย รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจสอบนกอพยพ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (ริมเขื่อน) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบการป่วยตายของนกธรรมชาติดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกต่อไป

07126008  07126009

07126010 07126011