วีดีโอ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้49
mod_vvisit_counterเมื่อวาน389
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้1107
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว2261
mod_vvisit_counterเดือนนี้6670
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9885
mod_vvisit_counterยอดรวม550088
แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็ปไซต์ปศจ.ตราด
 
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา ติดต่อสำนักงาน/บุคลากร

ติดต่อสำนักงาน/บุคลากร

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ ๒๓๐๐๐

e-mail address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๕๑-๑๙๔๑

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ต่อ

ประชาสัมพันธ์

๑๑

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

๑๒

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

๑๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๓

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๑๔

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑๕

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

๑๖

โทรสาร

๑๗


เบอร์โทรศัพท์ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/พนักงานตรวจโรคสัตว์ในอำเภอ

 

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑. นายวีระสันติ  ประทุมพล

      ปศุสัตว์จังหวัดตราด

๐๘-๕๖๖๐-๙๘๑๙กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย พีรศักดิ์ ไชยชนะแสง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

 

๒.

นาย มนตรี มงคลสวัสดิ์

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

๐๘-๖๑๔๔-๗๒๒๘

๓.

นาย สิริชัย ดอกมาลี

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

๐๙-๒๕๓๙-๙๔๙๕

๔.

นาย ขวัญชัย มัณฑนาภรณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

๐๘-๙๒๕๙-๙๗๗๗

๕.

นาย ทรงวุฒิ ปั้นสมสกุล

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๑๕๗๘-๗๔๖๖ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นางสาว ภาณุมาส พิรันดร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๐๘-๑๒๙๗-๔๕๒๙

๒.

นางสาว นิตรา สิมาจารย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๐๘-๓๙๗๘-๗๖๐๑

๓.

นายศักดา ประเดิมเนตร

พนักงานขับรถยนต์

 ๐๘-๙๙๓๖-๔๒๓๒กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย ประหยัด เข่งค้า

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

๐๙-๕๘๑๘-๑๖๑๖

๒.

 

สัตวแพทย์

 

๓.

นางสาว ศิวาพร แย้มวงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๙๙๓๙-๒๓๗๐

๔.

นางสาว วิไลพักตร์ จริตงาม

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๐๘-๔๘๖๙-๙๔๓๓

๕.

นาย ธวัชชัย พยัคฆ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๐๘-๐๕๗๒-๘๔๘๓
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

๒.

นางสาว สุธาทิพย์ สุขสำราญ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๐๘-๗๗๖๙-๗๖๘๙

๓.

นาย มณฑล สมบัติบูรณ์

นักวิชาการสัตวบาล

๐๘-๖๓๕๒-๔๙๖๙

๔.

นาย สุทธิรัตน์ ใจเย็น

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๖-๒๙๘๙-๒๙๑๙กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย พรชัย วิจิตธรรมภาณี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

๐๘-๑๘๒๘-๕๗๖๑ 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตราด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นายสุรัตน์ ทายิดา

ปศุสัตว์อำเภอเมืองตราดอาวุโส

๐๘-๑๗๙๙-๓๑๒๖ 

๒.

นางสาว เดือนเพ็ญ แซ่ห่าน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๖๘๔๕-๒๔๕๖

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย อยุทธ์ รจนากูล

ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิงอาวุโส

๐๘-๑๓๗๗-๗๑๑๐

๒.

นาย นพคุณ นองเนือง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๔๗๘๐-๘๔๘๔

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย นิกร เหล่าชัย

ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่อาวุโส

๐๘-๑๘๖๕-๐๕๑๐

๒.

นาย ไพรัช ถันจันทร์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๑๙๘๓-๐๒๗๕

๓.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านส้ัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 

ปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบอาวุโส

 

๒.

นาย โอภาส ศักดิ์แพทย์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๐๘-๔๓๖๒-๐๓๘๔
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

นาย ฤทธิรงค์ ตั้งใจ

ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่

๐๘-๑๓๕๖-๕๗๑๙

๒.

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 

 ปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง

 

 ๒.

 

 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

๑.

 

ปศุสัตว์อำเภอเกาะกูด

  


 
ผู้บริหาร

weerasunti  

นายวีระสันติ  ประทุมพล

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

เวลาปัจจุบัน
ปฏิทินกิจกรรม
November 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ลงชื่อผู้ใช้bn public guide