26086201

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด  มอบหมายให้ สพ.ญ.สุธาทิพย์  สุขสำราญ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าตรวจผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของบริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาตราด  (เบทาโกรช๊อป)  ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล  ได้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ไส้กรอกไก่ เต้าหู้ไข่ ไก่อนามัย และชิ้นส่วนไก่สด  เป็ด เป็นต้น

26086202  26086203

26086204  26086205

26086206  26086207

26086208  26086209