22125811

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจุรินทร์ สนธิ ปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ ณ บ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

22125812  22125813

22125814  22125815

19125801

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายคำรณ คณะดี ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ รับแจ้งจากนายอำเภอบ่อไร่ เกิดเหตุช้างป่าทำร้ายต่อสู้กันได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ ตรวจสอบจุดช้างล้มพบว่าช้างตัวดังกล่าวมีบาดแผลตามตัวหลายแห่ง และเสียชีวิตแล้ว ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการฝังกลบในพื้นที่เรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการจนแล้วเสร็จในเวลา ๑๕.๓๐ น. 

19125802  19125803

19125804  19125805

14125801

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจุรินทร์ สนธิ ปศุสัตว์อำเภอแหลมงอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐ ราย จากพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอแหลมงอบ เข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกลุ่มเกษตรกรด้วย

14125802  14125803

14125804  14125805

15125801

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายฤทธิรงค์ ตั้งใจ ปศุสัตว์อำเภอคลองใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านห้วงบอน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐ ราย เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

15125802  15125803

15125804

10115808

วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ วิชาจารย์ ปศุสัตว์อำเภอเขาสมิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

10115809  10115810

10115811  10115812