12086001

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ น.สพ.ประหยัด เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

 

12086007  12086008

12086002  12086003

12086004  12086005

12086006