17086001 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ น.สพ.ประหยัด เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ สำหรับกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดยาคุมกำเนิด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง

17086002  17086003

17086004  17086005

17086006  17086007

17086008  17086009

17086010  17086011

17086012  17086013