12066301

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่จังหวัดตราด เปิดศูนย์บริการอาหารไก่ชุมชนตราดเอฟซี บ้านท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตอาหารไก่สมุนไพรลดต้นทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตลูกกอนสมุนไพรบำรุงไก่ชน  และการทำอาหารสุนัขสมุนไพรลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบและพืชสมุนไพรที่มีอยู่หลากหลายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ โดยว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตราดเอฟซีให้การต้อนรับ นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด กล่าวรายงาน ประธานกลุ่มนำเสนอผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด นายอำเภอเมืองตราด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เข้าร่วมในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการอาหารไก่ชุมชนตราดเอฟซี บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

12066302  12066303

12066304  12066305

12066306  12066307

12066309  12066310

12066311  12066312

12066313  12066314

12066315