14036201

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการปศุสัตว์จังหวัดตราด มอบหมายให้  นายพรชัย วิจิตธรรมภาณี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนิกร เหล่าชัย ปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบอน บ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  

14036202  14036203

14036204