19036201

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวีระสันติ ประทุมพล รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดเสวนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผลิตไก่ชนเพื่อจำหน่าย โดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด  ร่วมเสวนาพร้อมเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เร่งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผลิตไก่ชนสร้างตลาดนัดไก่ชน  เพื่อสร้างคน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราด

19036202  19036203

19036204  19036205