เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๕ น.  คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เดินทางมานิเทศงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ่อไร่ และได้ไปตรวจเยี่ยมคอกเลี้ยงโคของนายวิสูตร  พงษ์สา  เก็บตัวอย่างเลือดโคเพื่อส่งตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค FMD  จำนวน ๗ ตัวอย่าง

   2102120002222

  2102120002           

  2102120003

  2102120004